1. Informacje prawne

INFORMACJE PRAWNE

Odwiedzając i użytkując witrynę TOYOTY, przyjmujesz niniejszą politykę bez ograniczeń lub zastrzeżeń. Dlatego też Twój dostęp do witryny TOYOTY odbywa się z zastrzeżeniem tej polityki i obowiązującego prawa.

Copyright © Toyota Motor Europe lub Toyota Central Europe sp. z o.o. („TCE”)

Zawartość

Witryna TOYOTY zawiera informacje dotyczące produktów marki TOYOTA i programów promocyjnych TOYOTY. Produkty marki TOYOTA, opisane w niniejszej witrynie, oferowane są do sprzedaży tylko w Europie przez odpowiednie autoryzowane punkty sprzedaży detalicznej oraz serwisy TOYOTY, a programy promocyjne, opisane w tej witrynie, dostępne są tylko w krajach wyraźnie określonych w danym programie promocyjnym.

Wszelkie informacje, zawarte w niniejszej witrynie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych. Witryny tej nie należy wykorzystywać (ani opierać się na niej) w zastępstwie informacji dostępnych w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz serwisach TOYOTY. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.

Chociaż TCE dokłada wszelkich starań celem zapewnienia, by wszystkie informacje w tej witrynie były prawdziwe, dokładność tychże nie może być gwarantowana i TCE nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji, zawartych w niniejszej witrynie. Niniejsza witryna i materiały w niej zawarte są udostępnione na zasadzie „takie, jakie są”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej czy dorozumianej.

Jednak TCE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian – w dowolnym czasie i bez uprzedzenia – w modelach, wyposażeniu, specyfikacji i dostępności.

Ceny produktów marki Toyota

Informacje cenowe, zawarte w niniejszej witrynie lub udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej produktów marki TOYOTA ani nie są wiążące dla autoryzowanych punktów sprzedaży oraz serwisów TOYOTY. Zakup wszelkich produktów marki TOYOTA może nastąpić z zastrzeżeniem warunków indywidualnej umowy sprzedaży.

Zastosowanie technologii cookies (ciasteczka)

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych plików cookies, dostępne są pod poniższym adresem: Toyota a narzędzie do zarządzania ciasteczkami.

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Prezentacja i cała zawartość niniejszej witryny są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Można wykorzystywać informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w niniejszej witrynie do niehandlowych celów osobistych i nie wolno ich powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować, w całości ani w części, chyba że celem przeglądania, bez uprzedniej pisemnej zgody TCE.

Wykorzystanie ilustracji z oficjalnych witryn TOYOTY w witrynach fanklubów i na stronach osobistych

TCE uznaje charakter Internetu jako miejsca dzielenia się informacjami i tym samym zezwala osobom fizycznym na kopiowanie ilustracji z witryny TOYOTY na swoje własne, osobiste witryny lub oficjalne witryny fanklubów, z zastrzeżeniem zgłoszenia wniosku do administratora witryny internetowej TOYOTY: klient@toyota.pl. Dla informacji, kryteria wniosku powinny m.in. opierać się na poniższym:

  • Celem witryny nie jest zysk;
  • Witryna przedstawia pozytywny wizerunek TOYOTY i produktów TOYOTY;
  • Witryna nie zawiera materiałów nieprzyzwoitych lub nielegalnych;
  • Ilustracje pozostają niezmienione (nie będzie umieszczany dodatkowy tekst na ilustracjach, nie będą wykorzystywane w fotomontażach, nie będą zniekształcane ani też nie będą zmieniane ich barwy itp.);
  • Dozwolone jest wyłącznie kopiowanie ilustracji przedstawiających produkty TOYOTY; w szczególności nie wolno kopiować elementów układu i wyglądu graficznego witryny internetowej TOYOTY;
  • Liczba kopiowanych ilustracji jest rozsądna i zgodna z założeniem indywidualnej witryny lub witryny fanklubu;
  • Właściciel praw autorskich jest wskazany następująco: 'Copyright © Toyota Central Europe sp. o.o. („TCE”)';
  • Źródło ilustracji jest wskazane poprzez hiperłącze z witryną TOYOTY;
  • Wykorzystując ilustracje, osoba fizyczna wyraża zgodę na to, aby TCE skontaktował się celem ustalenia połączenia witryny internetowej TOYOTY z witryną takiej osoby fizycznej.
  • Użytkownik przyjmuje upoważnienie do wycofania go według uznania TCE. W takim przypadku usunie natychmiast na wezwanie ilustracje ze swojej witryny.

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe w niniejszej witrynie stanowią własność Toyota Motor Corporation, Toyota Motor Europe, TCE lub osób trzecich. Nie wolno ich używać, stale ściągać, kopiować i rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej zgody Toyota Motor Corporation, Toyota Motor Europe, TCE lub osób trzecich, w zależności od przypadku.

Hiperłącze

Witryna internetowa TOYOTY może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. TCE nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji, zawartych w takim odnośniku lub w innych witrynach internetowych, połączonych z witryną TOYOTY, i przeglądanie ich odbywa się na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

TCE wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub specjalne mogące wynikać z Twojego dostępu lub wykorzystania witryny TOYOTY, lub z tym związane w jakikolwiek sposób, w tym, lecz bez ograniczenia, wszelkie straty lub szkody spowodowane wirusem w Twoim urządzeniu lub z Twojego oparcia się o informacje, uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej TOYOTY.

Uaktualnienie polityki

TCE zastrzega sobie prawo do uaktualnienia tej polityki w dowolnym czasie, stosownie do potrzeb handlowych. Zapraszamy do odwiedzania niniejszej strony w celu zapoznania się z polityką za każdym razem, kiedy odwiedzasz tę witrynę.

Otrzymane rekomendacje

Zamieszczając jakiekolwiek rekomendacje w tej witrynie TOYOTY, przyjmujesz, że TOYOTA zachowuje prawo, według swojego wyłącznego uznania, do modyfikacji, bezpłatnego zamieszczania (lub nie) w niniejszej witrynie TOYOTY otrzymanych rekomendacji. TOYOTA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść komunikatów publikowanych w witrynie internetowej TOYOTY.

Newsletter

Szczegółowe informacje dotyczące Newslettera dostępne są pod poniższym adresem: www.toyota.pl/kontakt/newsletter

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Toyota Motor Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021/2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Toyota Motor Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020/2021 (Opens in new window)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Toyota Toyota Central Europe Sp. z o. o. za rok podatkowy 2022/2023 (Opens in new window)